CLOSE

ANBI

Stichting Liedjesbijbel is bij de Belastingdienst fiscaal aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze aanmerking zijn giften aan Stichting Liedjesbijbel fiscaal aftrekbaar.

Doelstelling

Stichting Liedjesbijbel¬†is op 28 augustus 2019 opgericht met als doelstelling ‘Kinderen in het Nederlands taal- en cultuurgebied bekend te maken met de verhalen uit de Bijbel.’

Belangrijkste gegevens

Naam: Stichting Liedjesbijbel
Kvk-nummer: 75690934
RSIN: 860363879
Postadres: Printerweg 10, 3821 AD te Amersfoort

Bestuursleden

Jan Borger, voorzitter
Janine Lambrechts, penningmeester
Aad Reinds, secretaris

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken op dit moment onbezoldigd. In de toekomst kan er sprake zijn van een onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding en/of vacatiegelden. Er vind geen vergoeding plaats op basis van werkzaamheden.

(Recente) documenten